Tamil New Year Wishes

   Tamil New Year Wishes    அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள் – ClassiBlogger Wishes இந்த வருட புத்தாண்டு, உங்களது வாழ்வில் மிகுந்த சந்தோஷங்களையும் வளங்களையும் கொண்டுவர வாழ்த்துகிறேன். இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். உங்கள் குடும்பமும்…

Ashtavakra Gita Chapter 1 Verse 2

    Ashtavakra Gita Chapter 1 Verse 2     அஷ்டாவக்ர கீதை அத்தியாயம் 1 ஸ்லோகம் 2 முக்தியை நீ விரும்பினால், அனைத்து விஷயங்களையும் நஞ்சு என ஒதுக்கிவிடு. பொறுமை, நேர்மை, வாய்மை, தயை, திருப்தி எனும் இவற்றை…

error: Content is protected !!